Inschrijfformulier Klein Frankrijk

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


                                                              SPELREGELS

1) Uw plaats wordt toegewezen op volgorde van aankomst door de organisatie (let op! per standplaats is 1 voertuig toegestaan). Alléén auto's met deelnamenummer worden toegelaten. Alléén inzittenden van de deelnemende voertuigen mogen via de deelnemerskant naar binnen. Anderen niet! Zij zijn na 9:00uur welkom via de bezoekersingang.

Laden en lossen op de markt met andere auto's is niet toegestaan!!

Deze worden de toegang geweigerd.

Spullen nabrengen vanaf het parkeer terrein is ook niet toegestaan.

2) Aanbieden van etenswaar, alcoholische dranken zijn (buiten de aangewezen horeca deelnemers) niet toegestaan.

3) Op "Klein Frankrijk" mag je uitsluitend tweedehands en/of hergebruikte brocante, antiek en vintage gerelateerde spullen verkopen. Geen kleding, schoenen en speelgoed! Tenzij het natuurlijk vintage/antiek etc is. Andere artikelen alleen na overeenstemming met de organisatie. Verkoop van nieuwe of partij goederen is niet toegestaan. Ook het aanbieden van huisdieren is niet toegestaan.

4) U verplicht zich de instructies van de organisatie op te volgen.

5)  De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren of te verwijderen, indien er sprake is van het niet naleven van het  reglement.

6) Deelname aan "Klein Frankrijk" is geheel voor eigen risico. Is er sprake van diefstal, beschadiging van eigendommen of het oplopen van lichamelijk letsel, dan is de organisatie hier nimmer partij in en wijst elke vorm van aansprakelijkheid af.  

7) In geval van calamiteiten altijd de organisatie benaderen, meldt u dan bij de ingang/kassa.

8) De deelnemer verplicht zich na afloop de niet verkochte producten en afval zelf mee retour te nemen, hiervoor zijn geen afvalbakken beschikbaar.

9) U kunt uw plaats innemen en aankleden vanaf 7:00uur. Voor publiek gaat de markt vanaf 9:00uur open. De markt duurt tot 17:00uur. Daarna mag u op gaan ruimen. Inpakken voor sluitingstijd is niet toegestaan. Het terrein is tot 17.00uur afgesloten! Eerder vertrekken is niet mogelijk ivm veiligheid.

Vanaf 17.00uur gaat het hek weer open en kunt u het terrein verlaten.

10) De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te lasten, wanneer er sprake is van extreem weer  of gevaar voor bezoekers.

11) Nadat u zich heeft ingeschreven, volgt een mail met betalingsverzoek.

Let op! Uw inschrijving is pas definitief wanneer het staangeld binnen de daartoe gestelde termijn is overgemaakt.

12) Bij afzegging is restitutie van het staangeld niet mogelijk.

13) Als de organisatie door onvoorziene omstandigheden of overmacht het evenement aflast, ontvangt de deelnemer 70% restitutie van het factuurbedrag.

14) Indien de organisatie het evenement door welke omstandigheden dan ook vroegtijdig moet annuleren, inkorten of uitstellen, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld en is volledig restitutie van het deelnamegeld niet mogelijk.

15) In alles waar dit reglement niet in voorziet beslist de marktleiding.