Privacyverklaring FJ Events, 25 Mei 2018

 

FJ Events en Uitdekofferbak hierna te noemen FJ Events, gevestigd aan de Einsteinstraat 29 3281 NJ te Numansdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

FJ Events verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

                             Voor- en achternaam

 

                            ▼  Adresgegevens

 

                            Telefoonnummer

 

                            E-mailadres

 

                            FJ Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

                            Verzenden van een factuur.

 

                            Te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

                            FJ Events bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. FJ Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FJ Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Www.uitdekofferbak.nl maakt op deze website geen gebruik van analytische en tracking cookies. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FJ Events en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klein-frankrijk@uitdekofferbak.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek . FJ Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klein-frankrijk@uitdekofferbak.nl. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de leveringsvoorwaarden aangepast